Avgifter

Sedan 2009 gäller följande avgifter:

   
Kontantinsats fullvärdig medlem 3000:- 
Kontantinsats nyttjare (bor i samma hushåll som en medlem och också använder bilen) 500:-
Månadsavgift per hushåll 100:-
Bokningsavgift 0:-
Kostnad per bokad timme / dygn 7:- / 100:-
Kostnad per mil (inkl. bensin) 20:00

Vid utträde ur föreningen återbetalas kontantinsatsen, och månadsavgiften betalas t o m den månad nyckeln återlämnas.

Med ett dygn menas 24 timmar, t.ex. från fredag 12.00 till lördag 12.00.

Vid bokning på kvällstid, då det kan vara obehagligt att cykla eller promenera hem, kan bilarna bokas mellan 22.00 och 8.00 utan kostnad för tiden.

Styrelsen har rätt att ändra avgifterna.