Avgifter

Kontantinsats fullvärdig medlem 

3000 kr

Kontantinsats nyttjare (bor i samma hushåll som en medlem och också använder bilen) 

500 kr

Månadsavgift per hushåll 

100 kr

Kostnad per bokad timme / dygn

8 kr / 100 kr

Kostnad per mil (inkl. bensin) 

20 kr

Bokningsavgift

0 kr

Förtydligande information:
Styrelsen har rätt ändra avgifterna om det visar sig befogat.
Vid utträde ur föreningen återbetalas kontantinsatsen, och månadsavgiften betalas t o m den månad nyckeln återlämnas.
Vid bokning på kvällstid, då det kan vara obehagligt att cykla eller promenera hem, kan bilarna bokas mellan 00.00 och 08.00 utan kostnad för tiden.
Med ett kalenderdygn menas 24 timmar från 00:00 till 24:00.