Avgifter

Sedan 2018 gäller följande avgifter:

   
Kontantinsats fullvärdig medlem 3000:- 
Kontantinsats nyttjare (bor i samma hushåll som en medlem och också använder bilen) 500:-
Månadsavgift per hushåll 100:-
Bokningsavgift 0:-
Kostnad per bokad timme / dygn 8:- / 100:-
Kostnad per mil (inkl. bensin) 20:00

Förtydligande information:

Följande avgifter att gäller t.v.:
Månadsavgift, 100:- per hushåll
Timkostnad 8:- (eller 100:- per kalenderdygn om det bara är en bokning det kalenderdygnet)
Milpris: 20:- (inkl. drivmedel)
Med ett kalenderdygn menas 24 timmar från 00:00 till 24:00
Styrelsen har rätt ändra avgifterna om det visar sig befogat.
Vid utträde ur föreningen återbetalas kontantinsatsen, och månadsavgiften betalas t o m den månad nyckeln återlämnas.
Vid bokning på kvällstid, då det kan vara obehagligt att cykla eller promenera hem, kan bilarna bokas mellan 00.00 och 08.00 utan kostnad för tiden