Avgifter

Kontantinsats fullvärdig medlem 

3000 kr

Kontantinsats nyttjare (bor i samma hushåll som en medlem och också använder bilen) 

500 kr

Månadsavgift per hushåll 

120 kr

Kostnad per bokad timme / dygn

8 kr / 100 kr

Kostnad per mil (inkl. bensin) 

20 kr

Bokningsavgift

0 kr

Förtydligande information:
Styrelsen har rätt ändra avgifterna om det visar sig befogat.
Vid utträde ur föreningen återbetalas kontantinsatsen, och månadsavgiften betalas t o m den månad nyckeln återlämnas.
Med ett kalenderdygn menas 24 timmar från 00:00 till 24:00.