Avgifter

Kontantinsats fullvärdig medlem 

3500 kr

Månadsavgift per medlem

120 kr

Förtydligande information:
Styrelsen har rätt ändra avgifterna om det visar sig befogat.
Vid utträde ur föreningen återbetalas kontantinsatsen, och månadsavgiften betalas t o m den månad nyckeln återlämnas. Med ett kalenderdygn menas 24 timmar från 00:00 till 24:00.

*Höjd tidsavgift lördag, söndag och helgdagar: 9,60 per timme och 120 SEK per dygn. Helgdagar är: Trettondagen, Långfredagen, Annandag påsk, Kristi himmelsfärd, 1:a maj, Nationaldagen, Midsommarafton, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton och Nyårsdagen

Kostnad per bokad timme/dygn

8 kr*/100 kr*


Kostnad per mil (inkl. bensin) 

20 kr

Bokningsavgift

0 kr